اندر كرامات

و از كرامات ملت ما هم يكي اين كه اولين شنونده‌ي اعتراضات‌شان، بي‌جان‌ترين اشيا و ساختمان‌ها هستند.