بد وضعی شده

۱. الان اخلاق کم‌رنگ شده
۲. بله آقا، وضعیت فرق کرده
۱. تا وقتی مردم اخلاق رو رعایت نکنن و حقوق هم رو محترم نشمرن، هیچی درست نمی‌شه، حتا در همین جامعه‌ی تحصیل کرده مثل خود ما
۲. نه نمی‌شه
۱. یعنی وقتی مردم ساده‌ترین اصول اخلاقی و حقوق دیگران رو در نظر نگیرن، امیدی به اصلاح نیست
۲. واقعن نیست. اتفاقن من یک کتاب جدید می‌خوندم در همین مورد بود
۱. پی‌دی‌افش رو داری؟