راه دیگر برای صرفه‌جویی در مصرف آب

یک خانواده‌ی آمریکایی در هر روز به طور میانگین ۱۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌کنن. فرض کنین همین خانواده در پایان روز تصمیم بگیرن به عنوان شام همبرگر بخورن. اگر هر همبرگر با صد و بیست و پنج گرم گوشت گاو درست شده باشه، این خانواده نیم کیلو گوشت گاو استفاده کرده‌ان. برای درست کردن این نیم کیلو گوشت، به اندازه‌ی ۷۵۰۰ لیتر آب مصرف شده!

این خانواده با تصمیم به خوردن همبرگر، مصرف آب اون روزشون رو پنج برابر کردن به شش برابر رسوندن. یکی از راه‌های مناسب برای کم کردن مصرف آب (و باقی گذاشتن هزار و یک اثر مثبت دیگه بر محیط زیست)، کاهش مصرف گوشته.

قبول دارم که آبی که برای تولید گوشت استفاده می‌شه تصفیه شده نیست، در حالی که آب شهری تصفیه شده است. به هر حال هر دو آب شیرین هستن که منابع‌شون محدوده. در ضمن اگر این خانواده به جای همبرگر محصولات دیگه (مثل سبزی‌جات) می‌خوردن، باز هم برای تولید اون‌ها آب زیادی مصرف شده بود، اما هم‌چنان آب مورد نیاز برای تولید گوشت خیلی خیلی بیش‌تره. برای اطلاع بیش‌تر در مورد آب مورد نیاز برای تولید محصولات مختلف، می‌تونین به این سایت مراجعه کنین.