دانشجوی تحصیلات تکمیلی گلی است از گل‌های بهشت

در منشور حقوق دانشجویان این رو هم ذکر کنن که «دانشجوی تحصیلات تکمیلی هم یک گونه از انسان‌هاست. هیچ استادی در هیچ شرایطی حق درشتی با دانشجو ندارد.»

توضیح: استاد من با من درشتی نکرده و روابط همچنان حسنه است. اما به هر حال دلیل نمی‌شه که این بند در منشور نباشه.

One thought on “دانشجوی تحصیلات تکمیلی گلی است از گل‌های بهشت”

  1. ای آقا اگر ما منشور اخلاقمون درست حسابی بود كه مشکلی نداشتیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.