موسیقی چینی با طعم خاورمیانه

این که موسیقی زیر تا چه اندازه چینه، نمی‌دونم. اما به نظر می‌رسه که دست کم اسانس خاورمیانه‌ای بهش زده شده. خواننده‌اش «فی وونگ»، خواننده‌ی معروف چینیه که در پست پیش در موردش نوشتم.

One thought on “موسیقی چینی با طعم خاورمیانه”

Leave a Reply

Your email address will not be published.