انتخاب مبصر

کلاس اول راهنمایی که بودیم، یک روز مدیرمون اومد سر کلاس و گفت که این بار تصمیم داریم مبصر رو با انتخابات انتخاب کنیم. ما همه هورا کشیدیم. مدیر به مدت چند ثانیه بچه‌ها رو از نظر گذروند و بعد گفت: «کیا با بهرامی موافق هستن؟» یک تعداد دست‌شون رو بالا بردن. مدیر گفت: «خیله خب. بهرامی مبصره». و به این ترتیب بود که برای اولین بار حلاوت دمکراسی رو در کام‌مون چشیدیم.

4 thoughts on “انتخاب مبصر”

  1. kheili ghashang bood va kolli ham delam sookht. pas az avvalesh democracy hamintori ejra mishodeh

  2. گویا برای خوانندگان با اسم محمود، یک رابطه («کوریلیشن»؟) هست بین تعداد «یو» ها در نوشتن اسم و لذت بردن از این متن.

Leave a Reply

Your email address will not be published.