ملت ایران

و در پایان، جایزه‌ی عجیب‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین ملت دنیا تعلق می‌گیرد به… ملت ایران!

پس نوشت: بس که ملت ایران غیر قابل پیش‌بینی و غیرخطی هستن. درست اون زمان که انتظار داری جلو برن، به عقب می‌رن. اون زمانی هم که مطمئن هستی عقب‌نشینی می‌کنن، به جلو می‌رن. وقتی که انتظار پایداری نداری، چنان استقامتی می‌کنن که دهن دنیا باز بمونه. شاهکاریم به خدا!

پس پس نوشت: ملیت رو مایه‌ی افتخار نمی‌دونستم چون اعتقاد داشتم (و دارم) که نقشی و انتخابی در تعیین‌اش نداشته‌ایم. اما نیاز به گفتن نیست که بعد از اتفاقات اخیر از ایرانی بودن خودم احساس غرور می‌کنم. احساس افتخار می‌کنم که من هم متعلق به این کشور و این ملت هستم. به جان خودم خیلی مهمه!

2 thoughts on “ملت ایران”

  1. man ham khoshhalam ke belakhareh weblog nevisi ro shoroo kardi. montazereh in lahzeh boodam

Leave a Reply

Your email address will not be published.