سیستم‌های پیچیده – یک

«من از کلرادو تا این‌جا رانندگی کردم. وقتی حرکت کردم، باک ماشین پر بود. صد مایل هم حرکت کردم، اما در این مدت عقربه‌ی بنزین تغییر نکرد. یک دفعه در پایان صد مایل، یک دفعه عوض شد و مقدار بنزین رو نصف نشون داد. بنزین باک ماشین من کم شده بود، اما عقربه متناسب با این کم شدن چیزی نشون نمی‌داد. این یعنی یک رفتار غیرخطی. اگر نشون‌دهنده‌ی بنزین ماشین من خطی بود، به همون اندازه که بنزین کم می‌شد، باید نشون می‌داد».

این جمله از لیز بردلی بود. در یک مدرسه‌ی تابستونی سیستم‌های پیچیده در انستیتو سانتافه شرکت کرده‌ام و امروز اولین روز کلاس‌ها بود. در روزهای آینده مطلب‌های بیش‌تری می‌نویسم.

3 thoughts on “سیستم‌های پیچیده – یک”

  1. سیستمش غیر خطی نبوده. عقربه اش درست کار نمی کرده

  2. احیاناً ماشین خانم بردلی Hummer h2 نبوده؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *