صدای ترق توروق آدامس شما تحمل‌پذیر نیست

احتمالا در اون دنیا به کیفر گناه‌هایی که در این دنیا مرتکب شدم، در سلول انفرادی‌ام یک تحریمی انتخابات می‌ذارن که هم برام استدلال کنه و هم آدامس بادکنکی بترکونه. بس که این دو چیز روی اعصابم هستن.

One thought on “صدای ترق توروق آدامس شما تحمل‌پذیر نیست”

  1. oonja ke sellool nadareh ke. vasateh atish ham ke kasi na estedlal mikoneh na adamse miterekooneh. khialet rahat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *