ابتذال سیاسی

لطفا هرچه سریع‌تر استفاده از عبارت‌های بی‌معنی‌ای مثل «تخریب»، «لجن‌پراکنی» و «سم‌پاشی» رو متوقف کنین. کم‌کم دارن حال آدم رو به هم می‌زنن.

One thought on “ابتذال سیاسی”

  1. سم پاشی خیلی عبارت جالبیه … بیشتر اعتراف به اینه که خود طرف سوسکی ، موریانه‌ای یا جانور نجیب مشابه‌است ((: این رو به یادت بیار دیگه همیشه وقتی می‌شنوی از خنده می میری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *