خبر خوش غیر هسته‌ای

با توجه به استقبال گسترده‌ی امت همیشه در صحنه، از این پست به بعد، کامنت‌های این مجموعه یادداشت باز می‌شوند. باشد که هر بار که به این جا سر می‌زنیم، صد کامنت غیر اسپم جدید اضافه شده باشند.

5 thoughts on “خبر خوش غیر هسته‌ای”

  1. I was so anxious that I was not able to post the first comment. Now that I saw actually I am the first commenter I am so proud of myself! End

  2. مبارکه… بالاخره شما هم به تکنولوژی کامنت دونی بدون اسپم پیوستی ما هم می‌توانیم برایت کامنت بگذاریم…. نمی‌دانم می‌شود تلافی همه کامنت‌هایی که می‌خواستم برایت بگذارم و نشده است را در بیاورم یا نه…

    موفق باشی(:

  3. بیین چقدر مسلمین رو تحت فشار قرار دادی تا حالا. آخه درسته؟ ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published.