تغییر

اگر می‌خواین احساس مفید بودن بکنین، حتا بیش‌تر از اونی که هستین، به این سایت change.org یک سر بزنین و چند طومار و نامه امضا کنین و لذت ببرین از این که در تغییر دنیا نقش دارین.

One thought on “تغییر”

  1. خیلی باحالن انگار…ور داشتن یه عکس از سبزهای شوت(کاملا بی ربط به صلح سبز) ایران رو زدن واسه یه مقاله صلح سبز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *