عید شما هم مبارک

البته تبریک عید نوروز به جای خودش، امیدوارم که همگی هم سال خوبی داشته باشین. اما شاید این ایده‌ی گذاشتن یک عکس نامربوط در فیس بوک و «تگ» کردن دویست نفر نامربوط‌تر زیر اون عکس، اون قدرها هم ایده‌ی خوبی نباشه.

پس نوشت : از صبح همین طور برای من ایمیل می‌یاد که زیر عکس‌ها این یکی خوشگله به اون یکی خوشگله می‌گه خانومی، چه قدر شیطون شدی؟ بووووووووس!
رعایت کنین سر جدتون.

4 thoughts on “عید شما هم مبارک”

  1. وای نگو!! آی حال آدم بد می شه!

    دور از جون حالا
    سال خوبی داشته باشی

  2. آقا داشتیم گپ می زدیم که یاد این پست شما افتادیم. الحق که خوب نوشتی.
    موش بخوردت بلا!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *