نکته‌ی اخلاقی روز، برآمده از تجربه‌ی شخصی

غیرقابل‌تحمل‌ترین انسان‌ها* همون‌هایی هستن که شایستگی بیش‌ترین ترحم رو دارن. از ما گفتن….

* اون کسانی که دوست دارم با تمام وجود بزنم توی مغزشون.

One thought on “نکته‌ی اخلاقی روز، برآمده از تجربه‌ی شخصی”

Leave a Reply

Your email address will not be published.