عینک

از شیش نفر آدم که نشستیم، پنج تامون عینک داریم. حالا این وسط تکامل کارش رو درست انجام نداده؟ اختراع عینک فیتنس‌ها رو بالا برده و کار رو خراب کرده؟ دنیای دانشگاه به این آدم‌های نافیت (یعنی غیر «فیت») عینکی احتیاج داشته؟ اصلا دید ضعیف باعث افزایش فیتنس می‌شه و ما خبر نداشتیم؟… خدای داروین می‌دونه.

One thought on “عینک”

  1. شاید هم خیلی اتفاقی شما عینکی ها کنارهم نشستید و همه ماجرا یک تصادف ساده بوده و 6 عدد خیلی کوچیکی باشه برای حدس زدن در مورد خدای داروین(:

Leave a Reply

Your email address will not be published.