ایران و سیستم‌های پیچیده

سخته که وقتی فکرت ایرانه، بخوای یاد بگیری که چهار عنصر اصلی تکامل تدریجی چه چیزهایی هستند.

3 thoughts on “ایران و سیستم‌های پیچیده”

  1. تولید مثل، درک شرایط محیطی، برتری جویی، انعطاف پذیری

  2. روزبه خان سخت تر اينه كه ايران باشي و اين روزها راببيني و مجبور باشي كد VHDL يك نفر ديگه را بفهمي :)
    ما هممون رو دست بدي خورديم

  3. تازه استاد منم گیر داده میگه درست رو بخون بچه، ایران به تو چه ربطی داره ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *