دست کم برای فردای ایران

برای ایران که در این لحظه کاری از دست‌مون بر نمی‌یاد. فعلا که جاش درد می‌کنه و یک مقدار وقت لازمه تا خودمون رو پیدا کنیم. فعلا کمی موسیقی گوش کنین تا ببینیم چی می‌شه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *