تو رو دو گوش داده‌اند و یک زبان

نگاه کردن به قصد یادگرفتن، و نه دخالت کردن، خودش هنریه. البته اول از همه برای خودم می‌گم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *