زمانه‌ای که عوض شده و منی که از خیلی تحولات دور بوده‌ام

به چشم می‌بینم که چه قدر از دیدن اون‌چه که در ایران می‌گذره حیرانم، نشانه‌ای از این که از تحولات عقبم. امیدوارم دست کم این رو مرتب به خودم یادآوری کنم و بدون زیاد حرف زدن، با دقت نگاه کنم و یاد بگیرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *