تبریک

بالاخره به این نتیجه رسیدم که وقتی می‌نویسن congrats بیش‌تر چیزیه شبیه به «تبریک»، در مقایسه با «مبارک باشه» که معادلیه برایcongratulations خودمون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *