هنر نزد ایرانیان است و بس

جامعه‌ی ایرانی بسته است.

همین دیگه. واقعا انتظار دارین چه توضیحی اضافه کنم؟

3 thoughts on “هنر نزد ایرانیان است و بس”

  1. یادت رفت که اصافه کنی که : “نژاد برتر” هم هست. (برگرفته از استدلال شتری)

  2. 1) یادت رفت بگی اصفهان نصف جهانه

    2) و تمدن ایرانی از همه دنیا کهن‌تره حتی از مصری ها که چندهزار سال قبل‌تر ایرانی‌ها از اون‌ها پیشرفته‌تر بودند.

    3) دختر ایرونی هم تکه خوشگله با نمکه توی دنیا تکه!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *