چه معصیت بی‌لذتی مرتکب می‌شوند

به نظرم از جمله مصداق‌های «معصیت بی‌لذت»، شوخی‌های «این خانوما، این آقایون» است. نه مورد داره، نه خاصیت داره و نه حتا خنده داره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *