فرزندخواندگی: فقدان برای هر سه راس مثلث فرزندخواندگی

چه طور می‌تونم روزی با این واقعیت که اولین بچه‌ام رو برای فرزندخواندگی گذاشتم، کنار بیام؟ سخته که ندونم دخترم کجاست و اصلا آیا حال و روزش خوبه یا نه.

پدر/مادر زیستی

شاید هیچ‌وقت کسی رو که از نظر زیستی به من مربوط باشه نبینم. هم آزاردهنده است و هم بیش از اندازه غم‌انگیزه.

فرزندخوانده

روان‌کاومون به ما گفت که یک مراسم برای به خاک‌سپاری بچه‌ی زیستی فانتزی‌هامون برگزار کنیم. خیلی احساسات برانگیز بود. تا مدت زیادی برای این کار مقاومت می‌کردم تا این که به این نتیجه رسیدم که باید بگذاریم بره و در عوض با فرزندخواندگی جلو بریم. ما هنوز به امید داشتن یک بچه‌ی زیستی چسبیده بودیم و همین هم ما رو درجا نگه داشته بود.

پدر/مادر

فرزندخواندگی به طور ذاتی شامل فقدان و از دست دادن برای هر سه راس مثلث فرزندخواندگی است. پدرمادر زیستی بچه را از دست می‌دهند، فرزندخوانده ارتباط‌های زیستی را از دست می‌دهد و پدرمادر هم امید داشتن فرزند زیستی را از دست می‌دهند. پذیرفتن این فقدان‌ها در فرزندخواندگی و سوگ‌واری برای آن‌ها برای هر سه عضو مثلث فرزندخواندگی ضروری است.

این پست برگرفته از کتاب Adoption Wisdom: A Guide to the Issues and Feelings of Adoption نوشته‌ی دکتر مارلو راسل بود که با اجازه از خود نویسنده نوشته شده.

One thought on “فرزندخواندگی: فقدان برای هر سه راس مثلث فرزندخواندگی”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *