اقلیت یا اکثریت؟

در ناخودآگاه ترجیح می‌دیم در اقلیت باشیم یا در اکثریت؟ (یا فرقی نمی‌کنه؟) آیا تکامل (فرگشت) ما نسبت به یکی از این دو تمایلی داشته؟

2 thoughts on “اقلیت یا اکثریت؟”

  1. بستگی به تعریف اکثریت داره. اگه اکثریت رو یک گروه بزرگ تعریف کنیم، جز یک گروه بزرگ بودن مزیت‌های زیادی داره، مثل امنیت، تامین غذا در شرایط سخت و.. ؛ البته در عین حال یک عیب بزرگ هم تلقی میشه، با بیماری همه‌گیر یا کمبود غذایی شدید، اکثریت تبدیل به اقلیت میشه. در واقع میشه گفت یک چرخه است. و از بین همین چرخه است که سازگارترها ادامه بقا پیدا می‌کنند و تبدیل به یک اکثریت دیگه میشن.

    شاید بهتر باشه فرگشت انسان رو به دو قسمت اولیه و متاخر تقسیم کنیم. در فرگشت اولیه که زیستی هم هست، اولویت با جمع‌های بزرگ نه یک گروه کوچک، به مرور که فرگشت انسان به سمت فرهنگی گرایش پیدا می‌کنه(متاخر)، آدم‌ها رفته رفته گرایش به جمع‌های کوچک می‌کنند.

    در کل، سازگاری مهم‌تر، شاید یک دوره‌ای در اقلیت بودن مزیت داشته، یا یک دوره‌ای هم اکثریت.
    با سوسیوبیولوژی و رفتارشناسی میشه به نتایج دیگه‌ای هم رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *