حتا رييس جمهور هم مي‌گويد

موفق باشيد!

يكي از فاجعه‌وارترين عبارت‌هايي كه تا به حال شنيده‌ام.