تماشاگر

عکس بالا رو امروز در مسابقه‌ی فوتبال آمریکایی دانشگاه گرفتم. زرشکی‌ای که می‌بینین هم رنگ دانشگاه ماست. برای دیدن اندازه‌ی اصلی، روی عکس کلیک کنید.

One thought on “تماشاگر”

  1. بیشتر از اینکه از بازی عکس گرفته باشیم از این بچه عکس داریم :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.