یک پیشنهاد به پدرمادرهای فعلی و آینده

با همون اهمیتی که دستشویی رفتن رو به بچه‌هاتون یاد می‌دین، مهارت شوخی کردن رو هم بهشون یاد بدین. بهشون کمک کنین که از همون بچگی، در حد توانایی‌شون، فرق بین طنز با هزل و هجو و اهانت رو متوجه بشن. همون‌طور که انسان‌ها مهارت دستشویی رفتن رو برای بهداشت شخصی‌شون لازم دارن، به مهارت شوخی کردن هم برای بهداشت اجتماعی‌شون احتیاج دارن.

پس‌نوشت: کسانی رو در اطرافم دارم که از همین مهارت به ظاهر ساده بی‌بهره هستن. نیاز به گفتن نیست که نبود این توانایی هم دردی به دردهای مشکلات روابط اجتماعی همین افراد اضافه کرده.

5 thoughts on “یک پیشنهاد به پدرمادرهای فعلی و آینده”

  1. شوخی را اگر بخواهی با دستشویی رفتن قیاس کنی، من یکی دایاریا گرفتم بد!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *