دست‌شویی نوشته‌ها – کتاب‌خانه‌ی دانشگاه

اگر حوصله داشتین، کلیک کنین و بعد بزرگ‌نمایی کنین و نوشته‌ها رو بخونین. برای تغییر روحیه بد نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *