حتا زمان هم نمی‌تونه غم رو از بین ببره

«می‌گن که زمان خاطرات تلخ رو از بین می‌بره. اما این‌طورها هم نیست. تنها کاری که زمان می‌کنه اینه که غم دیر به دیرتر بیرون می‌ریزه».

جمله‌ی بالا از «استوارت کافمن» هست در مورد این که بعد از سال‌ها هم‌چنان غم مرگ دخترش رو به همراه داره. نقل شده در کتاب «پیچیدگی»

2 thoughts on “حتا زمان هم نمی‌تونه غم رو از بین ببره”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *