چيني، ژاپني يا كره‌اي؟

فكر مي‌كردم كه چيني‌ها و ژاپني‌ها و كره‌اي‌ها هركدوم قيافه‌هاي منحصر به خودشون دارن، من متوجه فرق‌شون نمي‌شم ولي خودشون خوب متوجه مي‌شن. تازه متوجه شدم كه اين‌ها خودشون هم اشتباه مي‌كنن:

http://local.google.com/answers/threadview?id=414953

مي‌تونين اين كوييز رو امتحان كنين:

http://www.alllooksame.com/exam_room.php