شام آخر

ما هم یک زمانی «سلبریتی» بودیم الان به این روز افتادیم (با تشکر از خسرو عکاسان تگزاس، آقای علی نخعی که لطف کردن و این ویدیو رو برای من بریدن و فرستادن).

4 thoughts on “شام آخر”

  1. چطور تو توی آن کلاس بودی و خانم ریاحی عاشق این یارو محمدرضا گلزار شد؟

  2. به وحید: این سوالیه که هنوز هیچ کس براش جوابی نداشته. اتفاقا یکی از انتقادهایی که همیشه به جیرانی داشته‌ان، همین سوال تو بوده. بالاخره باید یک فرقی بین فریدون جیرانی و ژان‌پیر ژونه باشه.

  3. روزبه بازیت فوق العاده بود. به خصوص در ثانیه ی 11 که بر می گردی و عقب رو نگاه می کنی واقعاً حق مطلب ادا شده. حیف که کارگردان به جای بازی خوب، دنبال گیشه و قیافه های ویترینی بوده.
    حالا چی شد از هنر دل بریدی و اومدی سراغ علم و تحقیق؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *