امکانات بیش‌تر الزاما به معنای آزادی بیش‌تر نیست، اسناد و مدارک‌اش هم موجوده

برایان معتقده که برخلاف اون‌چه که اول تصور می‌شه، وسایل پیش‌گیری از بارداری، در ارتباط با جنس مخالف، قدرت خانم‌ها رو در مذاکره کاهش داده. می‌گه که قبل‌ترها خانم از رابطه‌ی جن.سی خودداری می‌کرده و خطر بچه‌دار شدن رو یادآوری می‌کرده. در نتیجه اگر دو نفر ارتباط جن.سی برقرار می‌کردن، با این تضمین بوده که ازدواج بکنن. اما الان دیگه این برتری رو از دست دادن؛ چرا که آقا می‌دونه که ارتباط بدون بچه‌دار شدن هم ممکنه و نیازی به این نیست که از پیش زیر بار ازدواج بره.

2 thoughts on “امکانات بیش‌تر الزاما به معنای آزادی بیش‌تر نیست، اسناد و مدارک‌اش هم موجوده”

  1. به مریم: من هم همین‌طور فکر می‌کنم. جدیدا پست‌هایی دیده‌ام که با مرام پیشین‌ام سازگاری نداشته‌ان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *