از التون جان

هوای نوشتن ندارم. قبلا هم شده بود که دوره‌هایی هوای نوشتن نداشته بوده باشم، اما این یکی دیگه خیلی طولانی شده. حالا یا آرامش پیش از طوفانه، یا ناآرومی در حین طوفان. به هر حال، این ویدیو از «التون جان» رو نگاه کنین و لذت ببرین. باشد که رستگار شویم.

One thought on “از التون جان”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *