باز هم واقعی

Where are you from?
Iran. I’m Iranian.
Oh… Allah Akbar

فقط دوست دارم بدونم توی اون مغزش چی می‌گذره که وقتی می‌شنوه که من ایرانی هستم، احساس می‌کنه باید «تکبیر» بگه.

پس نوشت: مثل این می‌مونه که من شنیده باشم که خیلی از آمریکایی‌ها [بیب]. بعد از [بیب] هم که بعضی‌ها [بیب]. از این به بعد اگر کسی رو دیدم که آمریکاییه، من هم [بیب].

2 thoughts on “باز هم واقعی”

  1. در مورد بیب پی نوشت نمی نویسی که دقیقا بدونیم چیه؟
    مرسی

  2. در مورد اون [بیب] که نوشتم: اولش یک مثال استفاده کرده بودم که با این که من قصد بدی نداشتم (و حتا قصد خوبی هم داشتم!)، به شکل خیلی بدی برداشت شد. برای این که کسی هم دلخور از این صفحه بیرون نره، من با [بیب] جایگزین‌اش کردم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *