لایه‌های بی‌قید و بند درون

هیچ وقت اجازه ندین دو استاد، هم‌زمان و در یک جلسه، در مورد تحقیق شما نظر بدن مگر این که موضوع تحقیق‌تون چیزی باشه شبیه به این: «بررسی تجربی اثرات حرف زدن بدون محدودیت در شرایط عدم تفکر کافی».

2 thoughts on “لایه‌های بی‌قید و بند درون”

Leave a Reply

Your email address will not be published.