دو کلام هم از کانت

کانت می‌گه برای این که بدونیم که آیا روشی اخلاقی هست یا نه، یک راه اینه که ببینیم چه اتفاقی می‌افته اگه همه همون روش رو در پیش بگیرن. اگه همچنان حرمت همه‌ی افراد حفظ می‌شه، اون کار اخلاقیه، وگرنه اخلاقی نیست.

5 thoughts on “دو کلام هم از کانت”

  1. دقیقن! مثال بعضی کارا که اخلاقی نیست همین دزدی فلسفی که این آقای کانت از بنده کرده!

  2. راست می گه جواب می ده، ما نتیجه گرفتیم تیراندازی یک کار غیر اخلاقی است

  3. منظورت از حرمت افراد چیه؟ این که دوره چون حرمت رو اخلاق تعریف می کنه. اگر هم حرمت رو نسبی تعریف کنیم که خوب چرا خود اخلاق رو فردی و نسبی تعریف نکنیم؟(:

    به هر حال “راه حل” کانت برای “مساله” اجتماعی اخلاق به نظرم کاملا به جا است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *