لالایی – میوکی ناکاجیما

موسیقی زیر (که باز هم از میوکی ناکاجیماست) به اسم «لالایی» هست. به فضای غم‌انگیز و نوحه‌گون‌اش توجه کنین و هم‌چنین پس‌زمینه‌ای که خیلی آدم رو به یاد موسیقی‌های عزاداری می‌اندازه. ترجمه‌ی متن ترانه که گوگل می‌ده چنین چیزیه (متاسفانه نتونستم ترجمه‌ی بهتری پیدا کنم):

Go back to sleep without looking at her scary dreams
Go back to sleep on anything 思I出Sazu
People to forget the sadness is to travel at night
River flow will remain in the clouds there is no
Go back to sleep without looking at her scary dreams
Go back to sleep on anything 思I出Sazu

Go back to sleep without seeing the dream hard heart
Go back to sleep on anything 思I出Sazu
People to forget the sadness is to travel at night
River flow will remain in the clouds there is no
Go back to sleep without seeing the dream hard heart
Go back to sleep on anything 思I出Sazu

Go back to sleep on anything 思I出Sazu

3 thoughts on “لالایی – میوکی ناکاجیما”

  1. ا…یه جاهایی از ملودیش منو یاد این می ندازه
    یاران چه غریبانه رفتند از این خانه….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *