پروانه

Butterfly

در فیلم «پروانه» (یا زبان پروانه‌ها) معلم مدرسه می‌گفت (نقل به مضمون): «اگر ما بتونیم یک نسل، فقط یک نسل داشته باشیم که آزاد فکر کنه، اون نسل دیگه تحمل چیزی غیر از آزادی نخواهد داشت و بعد از اون کشور آزادی خواهیم داشت». و در این فیلم معلم رو می‌بینیم که چه طور تلاش می‌کنه که بچه‌ها رو آزاد بار بیاره.

اگر امکان‌اش رو دارین، دیدن این فیلم رو توصیه می‌کنم. در ظاهر فیلم در مورد اسپانیاست؛ اما با هر جایی می‌تونه جور در بیاد، به‌خصوص ایران خودمون.

3 thoughts on “پروانه”

  1. از اول هم میدونستم منو میپیچونی و فیلم رو تنها میبینی‌

  2. به احسان: نه بابا، این نبود فیلمه. اون «بدرقه‌ی مردگان» بود که از نت فلیکس گرفته بودم و قراره که با هم ببینیم. مگر این که در مورد فیلم سوتفاهم شده باشه و تو «پروانه» رو گفته باشی و من «بدرقه‌ی مردگان» رو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *