تمدد اعصاب

موسیقی زیبای زیر تقدیم می‌شود به تمام کسانی که از داشتن استاد راهنمای بامسوولیت محروم‌اند و از این بابت در رنج هستند.

6 thoughts on “تمدد اعصاب”

  1. آقا صحبت موسیقی شد، احیانا یکی از سی دی های باب دیلن نزد شما جا نماند؟

  2. به وحید: چرا! اتفاقا دیروز هم ایمیل زدم و گفتم که جا مونده و خواستم کسب تکلیف کنم که باهاش چی کار کنم.
    به مریم: بیچاره امروز صبح اومد صحبت کرد و خیلی مستاصل بود. دلم براش سوخت. مشکلش اینه که پول نداره که بده و می‌گه که انصاف نیست که برای من کار کنی و پول نگیری. آدم خوبیه.

  3. سلام. شما ها کخ وبلاگ دارین:
    Today (October 15th, depending on your time zone) is “Blog Action Day”–an annual event when thousands of bloggers all over the world write about a single topic. This year’s subject: climate change.

  4. به به! چه آهنگ قشنگی! آدم آرام میگره. ولی از قدیم میگن ما زنده از آنیم که آرام نگیریم!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *