برای سلامتی بچه‌ی استاد صلوات

بچه‌ی استاد یادگرفته جیش‌اش رو بگه. آقا در آزمایشگاه شور و حالی به پاست، بیا و ببین.

Leave a Reply

Your email address will not be published.