واقعی

«ش» مدتی بود که باردار بود. امروز عصر در فیس‌بوک نوشته «دارم بچه‌ام رو به دنیا می‌یارم».
خواهر من! شما برو رو کارت تمرکز کن که این بچه بیاد بیرون. برای چند لحظه هم که شده از گزارش فیس‌بوکی دست بردار.
شورش رو در آوردین به خدا….

5 thoughts on “واقعی”

  1. معلوم نيست بعضي‌ها واقعا از فيس‌بوك و توئيتر و امثالهم چي‌مي‌خوان؟ آخه وضع حمل و خارش بيني هم گزارش لحظه به لحظه مي‌خواد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *