ابتذال فیس‌بوکی

شراره کوییز شخصیت رو شرکت کرد و مشخص شد از بین قوری و باسن، به قوری شباهت بیش‌تری داره.

6 thoughts on “ابتذال فیس‌بوکی”

  1. آقا این آی دی فیس بوک شراره چی بود؟
    راستی گفتی به قوری شباهت داشت.
    آی دی را ولش کن، نمی خوام دیگه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *