فرزندخواندگی: پرسش

گاهی فکر می‌کنم که آیا ممکنه در خانواده‌ی زیستی‌ام مستعد فراموشی یا ام‌اس یا یک بیماری فلج‌کننده‌ی دیگه باشیم؟

فرزندخوانده

هنوز هم برام سواله که حال دخترم چه طوره، با این که بیست و سه سال پیش به دنیا آوردمش. هیچ وقت تموم نمی‌شه، این وضعیت سوال داشتن….

مادر زیستی

امیدوار بودم که وقتی سوزان رو به فرزندی گرفتیم، تمام اطلاعاتی که لازم داشتیم رو به دست آورده‌ایم. اما حالا، با شرایط پزشکی‌ای که براش پیش اومده، دلم می‌خواست می‌تونستیم بیش‌تر اطلاعات داشته باشیم که به خودش و دکترهاش کمکی بکنیم.

پدر/مادر

در فرزندخواندگی غیرعلنی، اعضای مثلث فرزندخواندگی از مزیت در اختیار داشتن آخرین اطلاعات در مورد دیگر اعضای مثلث محروم‌اند. همین موضوع باعث سوال‌های بعدی، فانتزی‌سازی و نگرانی می‌شود. عجیب نیست که یک نفر بخواهد بداند که یکی دیگر از اعضای مثلث در چه حال است و بخواهد اطلاعاتی به دست بیاورد که تنها هم همان یک نفر در اختیار دارد. به طور معمول، بچه‌ها در فرزندخواندگی غیرعلنی به پیشینه‌ی پزشکی خود دست‌رسی ندارند، مگر سلامتی مادر و پدر زیستی در زمان فرزندخواندگی.

این پست برگرفته از کتاب Adoption Wisdom: A Guide to the Issues and Feelings of Adoption نوشته‌ی دکتر مارلو راسل بود که با اجازه از خود نویسنده نوشته شده.

One thought on “فرزندخواندگی: پرسش”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *