موسیقی روز: هله‌لویا با صدای یاسمین لوی

قبل‌تر در مورد قطعه موسیقی «هله‌لویا» ساخته‌ی لئونارد کوهن نوشته بودم و دو اجرای مختلف رو گذاشته بودم. در پایین یک اجرای کمابیش متفاوت از یاسمین لوی گذاشته‌ام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *