اجازه بدین روح‌تون گاهی برگرده

برای بچه‌هاتون موسیقی پخش کنین. موقع پخش موسیقی اتفاق‌هایی می‌افته. شما خبر ندارین چه اتفاق‌هایی و بچه‌هاتون هم خبر ندارن. بیست سال بعد، سی سال بعد، لحظه‌هایی هست که شما هم‌چنان خبر ندارین چه اتفاقی افتاده، اما بچه‌هاتون خبردار می‌شن. همین زمان‌هاست که روح‌تون برمی‌گرده و با بچه‌هاتون ملاقاتی می‌کنه.

3 thoughts on “اجازه بدین روح‌تون گاهی برگرده”

  1. آخه من مطمئنم که بچه م در سی سال آینده آهنگهایی که من گوش میدم رو گوش نمیده. همین الانش هم باید سلیقه موسیقیم رو برای اطرافیان توجیه کنم. البته احتمالش هم هست که تا سی سال کن فیکون بشه و به سلیقه الان من توجه خاصی بشه ولی بعید میدونم. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *