بهشت زیر پا – چهار

در راستای پست قبلی، این یکی از دلیل‌هاییه که برای خانواده‌هایی که بچه‌ای رو به فرزندی می‌گیرن احترام زیادی قایل هستم. شاید که حاضر باشن برای خوشبختی بچه‌شون دست به هر کاری بزنن بدون این که آثار خودخواهی‌شون پشت وجود بچه بوده باشه.

2 thoughts on “بهشت زیر پا – چهار”

  1. در اين مورد نظرتون درباره احترام به پدر و مادر چيه؟

  2. به خانم نسرین: هم‌چنان اعتقاد دارم که در فرزندخواندگی هم اثر خودخواهی وجود داشته. به هر حال این چیزی بوده که پدر و مادر رو راضی و خوشحال می‌کرده که به دنبال‌اش رفته‌ان. البته به نظرم یک مقدار جنس خودخواهی‌اش با جنس خودخواهی فرزند بیولوژیکی فرق داره چرا که در اون مورد خودخواهی از جنس دنبال کردن غریزه بوده و در مورد فرزندخواندگی از جنس (شاید) غیر غریزه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *