از شگفتي‌هاي طبيعت

كساني كه در روابط عشقي شكست مي‌خورن، تبديل به آدم‌هاي متواضع و بامحبتي مي‌شن.