وقتي كه از اره صداي موسيقي در مي‌آيد

استفاده از اره به عنوان يك ابزار موسيقي: با استفاده از يك اره و يك آرشه صدايي در مي‌يارن شبيه به صداي آواز يك خانم. براي اجراي موسيقي به اين روش دسته‌ي (احتمالا چوبي) اره رو بين دو پا نگه مي‌دارن (معمولا قسمت دندانه‌دار به طرف بدن نوازنده قرار مي‌گيره) و سر اره رو هم با دست ديگه تكون مي‌دن. با يك دست هم آرشه رو به لبه‌ي اره مي‌كشن.