نياز همه كار مي‌كند، همه كار

شايد چيزي كه رفتارهاي يك ملت رو مي‌سازه نيازهاشون باشه. اگر مي‌بينين ملت خارجي رفتارهاي خوبي دارن، به احتمال زياد به نيازهاشون خوب رسيدگي شده.