خوشبختي واقعي واقعي واقعي

تمام اين گفته‌ها كه انسان به سعي و تلاش زنده است و هركس در هر مقامي به هر چيزي كه بخواد مي‌رسه و توانايي‌هاي انسان حد و مرز نداره، قبول!

با اين وجود گاهي شك مي‌كنم كه شايد كساني هستن كه براي درد كشيدن به اين دنيا پا مي‌ذارن، با درد زندگي مي‌كنن و با درد هم از دنيا مي‌رن و هيچ كاري هم از دست‌شون بر نمي‌ياد.